• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیئت مدیره


آقای حمید عطائی کچوئی  (رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو).

 

آقای مهدی ضرغام پور  (نایب رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت صبا نیرو.

 

آقای احسان الله موسوی  (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.

 

آقای حمید ترنجبیان (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید.

 

آقای مسعود رهبری (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تاسیسات دریایی ایران.

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیئت مدیره