• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیئت مدیره


آقای رحیم تبریزی میاندوآب (رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.

 

آقای محمد علی شکرخواب  (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

به نمایندگی از طرف شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو)

 

آقای احسان الله موسوی  (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید

 

آقای مسعود باقر تجریشی (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت صبا نیرو

 

آقای مسعود رهبری (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تاسیسات دریایی ایران

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیئت مدیره