انتخاب مدیرعامل محترم تسدید به عنوان مدیر برگزیده سال (مدیر شایسته ملی)

کمیته داوران جشنواره ملی مدیر برگزیده سال که زیر نظر کمیته علمی وفنی مجموعه گروه متخصصین ایران می باشد بعد از بررسی و مطالعه اظهارنامه ارسالی از طرف تسدید و با توجه به شاخص های مدنظر این جشنواره ملی، جناب آقای دکتر موسوی مدیرعامل شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید را بعنوان یکی از مدیران شایسته کشور انتخاب و طی مراسمی در مرکز همایش های صدا وسیما  و با حضورتنی چند از معاونین وزرا و مسئولین کشوری و لشگری به ایشان مدال و لوح سپاس اهدا کرد.

حضور در این جشنواره ملی در راستای حضور پررنگ تر در محافل علمی و تخصصی و پرزنت بیشتر شرکت و درنتیجه کمک به توسعه بازار در شرکت بوده است. ضمن تبریک به ایشان و همه همکاران محترم ، موفقیت وتوسعه شرکت در همه ابعاد را آرزومندیم.