• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

EFQM

برنامه ریزی اولیه :

مدل تعالی سازمانی با تاکید بر به کارگیری فرآیند خود ارزیابی و تداوم آن به گونه ای نظام مند، به دنبال حرکت و ارتقاء سازمان ها در مسیر تعالی است و از این طریق سازمان ها را بسوی سرآمدي سوق می دهد. از این رو شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید در راستای بهبود مستمر و دستیابی به اهداف وآرمان های تعیین شده در راهبرد اصلي شرکت، و با نظر رهبران شرکت، با این هدف که مجدد توسط مرجع معتبر خارج از سازمان بایک الگوی یکسان سنجيده شود تا بتواند خود را با ساير سازمان ها و شرکت های بزرگ مقايسه كند، و درضمن ازگزارشات بازخورد جهت برنامه ريزي درپروژه های بهبود بهره گيري کند، تصمیم به ادامه راه در مسیر سرآمدي گرفته است.

شركت تسدید در اولین گام و به منظور تسريع در انجام امور و نيز بهره گيري از تجربيات برتر، اقدام به ارسال درخواست مشاوره برای شرکت ها و افراد دارای صلاحیت در این زمینه گرفت و پس از دریافت پیشنهادهای ایشان، درکمیته اجرایی رویکرد جدیدی تعریف شده و تصمیم گرفته شد، بر خلاف دوره گذشته بجای استفاده از یک شرکت مشاوره متمرکز از افراد یا شرکت ها به صورت جزیره ای (موردی یا دوره ای) استفاده شود و درمقابل با مدیریت و تکیه بر دانش افراد آموزش دیده و دارای تجربه درشرکت، امور مربوط به اجرای مدل سرآمدی انجام شود.

انتخاب تیم اجرایی :

بعد از انتخاب مدیر تعالی سازمانی و بر اساس دستورالعمل سازماندهي كميته ها، کمیته ای از مدیران و کارشناسان برجسته شاغل در واحدهای مختلف ستادی و کارگاهی به عنوان کمیته اجرایی سرآمدی انتخاب شدند. لازم به ذكر است، در انتخاب اعضاي كميته اجرايي از تجربيات تش يكل كميته هاي مشابه در حين اجراي سيستم مديريت كيپارچه بهره گيري گرديد. پس از آن جلسات هماهنگی متعدد با مشاورین، برنامه زمان بندی اجرای پروژه آماده و پس از تایید مدیریت عامل به تمام واحد ها وپروژ ه ها ابلاغ گردید.

ثبت نام درجایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی :

پس از برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و خودارزیابی، با داشتن شرايط اولیه جهت كسب تقدیر نامه تعالی، ثبت نام در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی درشهریورماه 1392 از طریق دبیرخانه آن جایزه صورت پذیرفته و به طور دقیق امور مربوطه پیگیری گردید

خود ارزیابی :

در مدل تعالی سازمانی یکی از مهمترین فرآیندها، فرآیند خود ارزیابی است. ما در این راه از تجربیات شرکت های برتر که موفق به اخذ تقدیرنامه و یا تندیس شده اند، استفاده کرده ایم. با حضور در کنفرانس ها و سمینارهای مربوط به تعالی و مدل EFQM سطح شناخت خود را در این زمینه بالا بردیم. در این مرحله رویكردهاي معمول در خود ارزیابی كه سازمان ها از آنها برای ارزیابی عملكرد خود و مشخص نمودن نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود استفاده مي كنند را مورد بررسي قرار دادیم. و با توجه به تجربيات سال قبل، سطح فعلي سازمان و توصيه مشاورین، رویکرد ترکیبی پروفرما وکارگاه را انتخاب نموديم.

در ادامه جلسه اجماع نهايي با حضور اعضاي كميته اجرايي تش يكل گرديد و در خصوص همه سوالات اجماع نهايي صورت پذيرفت و امتياز نهايي سازمان نيز مشخص گرديد. سپس بر اساس نواحي قابل بهبود مشخص شده، پروژه ها توسط اعضاي كميته تدوين گرديده و به دليل تعداد زياد آنها و محدوديت منابع سازمان، مطابق دستورالعمل اولويت بندي پروژه هاي بهبود، نسبت به اولويت بندي آنها اقدام گردید.

در شركت توسعه سازه های دریایی تسديد ، اولويت بندي پروژه ها با روش امتياز دهي با در نظر گرفتن سه عامل سهولت اجرا (قابلیت اجرای سریع، در اختیار بودن منابع لازم، فرهنگ سازمانی و ...) اثربخشی بهبود شاخص های کلیدی عملکرد مانند سود، درآمد، سهم بازار و یا سایر شاخص ها (و الزام سازمان) خواسته مدیریت ارشد، اولویت استراتژیک و…انجام پذيرفت. لازم به ذكر است در خصوص همه پروژه هاي بهبود در سازمان قبل از اجرا، شناسنامه پروژه تدوين و تصويب گردید و در ادامه پيشرفت آن مورد اندازه گيري قرار مي گيرد و گزارش آن در اختيار مدير عامل قرار گرفته و در صورت لزوم دستورات لازم از جانب مدیریت به مسؤلان مربوطه ابلاغ گردید.

آموزش ها :

طبق برنامه مذکور آموزش ها در چند سطح مختلف برای تمام افراد سازمان (حتی نیروهای خدمات و پیمانکاران) در واحدهای ستادی و کارگاه ها انجام شد (طی ۴ ماه) با ارسال گزارشات ارزیابی و متعاقب آن ارزیابی شرکت توسط موسسه ملی مطالعات و بهروری منابع انسانی وزارت صنایع  (با همکاری موسسه اروپایی EFQM)شرکت تسدید جزء اولین شرکت های خصوصی و در دومین سال حضور در جایزه ملی موفق به دریافت «تقدیرنامه دوستاره» شد و در اسفندماه ۱۳۹۱ در همایش ملی تعالی سازمانی این جایزه را از وزیر محترم صنایع ومعادن دریافت کرد.

شما اینجا هستید: توانمندی ها EFQM