• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

کنترل و تضمین کیفیت

تضمین کیفیت QA

در این بخش شاخص های فرآیندی در شرکت به صورت دایم و با توجه به توسعه شرکت، مورد اندازه گیری، بازبینی، کنترل و بهبود قرار  گرفت و با ایجاد رویه ها، دستورالعمل ها و فرم های لازم و حذف آیتم های اضافه بر طبق استاندارد های جهانی و ملی در جهت تسهیل در اجرای این فرآیندها اقدام شده است که می توان از تهیه یا اصلاح دستورالعمل هایی همچون رویه جلسات سالانه مدیران، رویه ترخیص وترانزیت کالا، آیین نامه تنخواه، آیین نامه وام، دستورالعمل تکمیل پرونده های پزشکی، برنامه ریزی اجرای ممیزی های داخلی و خارجی، جلسات بازنگری مدیریت و ... نام برد.

در همین راستا و با مطالعه اهداف جشنواره ملی تلاشگران کیفیت کشور که تاکید بر بررسی و ارزیابی کیفی سازمان ها داشت و با ارسال گزارشات و ارزیابی اظهارنامه شرکت توسط داوران جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت، شرکت تسدید به عنوان یکی شرکت های پیشرو در انجام بهینه امور کیفی در کشور قرار گرفت  و مدیر عامل به عنوان شرکت برگزیده، لوح تقدیری از طرف آن جشنواره توسط نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی دریافت نمود.

 

کنترل کیفیت QC

در بخش کنترل کیفی در جهت تطبیق مواد اولیه، ابزار و تجهیزات با نیازهای پروژه و استانداردهای مربوطه فرمت های بازرسی عملیاتهای مختلف پروژه تهیه وتوسعه یافت و با تست های تخصصی و لازم از صحت انجام پروژه اطمینان حاصل شده و با تجزیه و تحلیل موارد احتمالی مغایرت ها و تهیه گزارشات آماری لازم اقداماتی در جهت رفع عدم تطابق ها یا اقدامات پیشگیرانه انجام شد. اطمینان از به کارگیری ابزار و وسایل اندازه گیری کالیبره و نگهداری مستندات مربوط به کالیبراسیون، جزیی از وظایف مهم واحدهای کنترل کیفی جهت انجام کار با کیفیتربرای مشتریان (کارفرما) بود.

شما اینجا هستید: توانمندی ها HSEQ کنترل و تضمین کیفیت