• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیئت مدیره


آقای حسین فیروزی (رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت صبا نیرو.

 

آقای اسمعیل گله داری (نائب رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو).

 

خانم بنفشه رنجبران (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید.

 

آقای احمد عنایت اللهی (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.

 

آقای مسعود امانی (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تاسیسات دریایی ایران.

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیئت مدیره