• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیات مدیره


آقای البرز آذرپناه (رئیس هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو).

 

آقای محمد هادی دفتری بشلی (نایب رئیس هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران.

 

آقای سیدمرتضی امامی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید ندبیر.

 

آقای امین پناهی (عضو هیات مدیره)


آقای امید گل محله (عضو هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید.

 


 

 

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیات مدیره