• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیات مدیره


آقای سید مصطفی هاشمی (رئیس هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.

 

آقای پیروز موسوی (نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید.

 

آقای امین پناهی (عضو هیات مدیره)

 

آقای یاسر ملک شعار (عضو هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو).

 

آقای حمید فضائلی (عضو هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران.

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیات مدیره