• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیئت مدیره


آقای رحیم تبریزی میاندواب  (رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو).

 

آقای حسین فیروزی  (نایب رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت صبا نیرو.

 

آقای احسان الله موسوی  (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.

 

آقای مهرزاد صفوت (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید.

 

آقای مسعود امانی (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت تاسیسات دریایی ایران.

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیئت مدیره