• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیات مدیره


آقای حسین فیروزی (رئیس هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید.

 

آقای موسی سوری (نائب رئیس هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.

 

آقای ناجی سعدونی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل)

به نمایندگی از طرف تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو).

 

آقای امین پناهی (عضو هیات مدیره)

 

آقای حمید فضائلی (عضو هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران.

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیات مدیره