• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیئت مدیره


آقای حسین فیروزی (رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید.

 

آقای موسی سوری (نائب رئیس هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.

 

آقای ناجی سعدونی (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو).

 

آقای احمد عنایت اللهی (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت صبانیرو.

 

آقای اصغر بانک (عضو هیئت مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران.

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیئت مدیره