• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

توسعه بازار

واحد توسعه بازار شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید شعار آموختن از گذشته و نگاه و حرکت بسوی آینده را براساس ماموریت های محول شده در سرلوحه کار خویش قرار داده است اهم فعالیتهای این واحد شامل موارد ذیل است :

* شناسایی بازارهای هدف در داخل و خارج از کشور.

*  معرفی بیشتر و بهتر شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید به کارفرمایان مختلف و تلاش جهت حضور در تعداد بیشتری از مناقصات.
*   تهیه و جمع آوری مدارک پیش ارزیابی و پیشنهادات فنی و مالی.
* اخذ استعلام از سازندگان و ارائه دهندگان خدمات ، جهت قیمت گذاری مناقصات.
*  حضور در جلسات متعدد توجیهی ، سایت ویزیت و پیگیری مناقصات.

*  برگزاری جلسات مختلف با سرمایه گذاران، جهت تأمین منابع مالی برای مناقصاتی که به صورت سرمایه گذاری برگزار می شوند.
*  مکاتبه با کارفرمایان بزرگ نفت و گازوپتروشیمی و ارسال اسناد پیش ارزیابی جهت قرارگفتن در vendor list آنها.

* حضور در نمایشگاههای بین اللملی و داخلی نفت.گاز و پتروشیمی

* تهیه و بروزرسانی کاتالوگ و پروفایل شرکت به منظور معرفی هرچه بهتر شرکت تسدید به مشتریان و کارفرمایان

شما اینجا هستید: خانه واحدهای دفتر مرکزی توسعه بازار