• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

پشتیبانی

فعالیتهای مدیریت پشتیبانی نوعاً شامل مدیریت حمل و نقل کالاهای مورد نیاز سایتها ,‌ مدیریت ناوگان حمل , انبارداری , جابجایی ‌مواد و كالا های سفارش داده شده توسط پروژه ها , مدیریت موجودی ، برنامه ریزی و مدیریت پیمانکاران تأمین كننده در شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید میباشد.. پشتیبانی در تمامی سطوح برنامه ریزی و‌ اجرا حضور فعال دارد: چه استراتژیك , چه عملیاتی. مدیریت پشتیبانی یك عملیات یكپارچه سازی است كه تمامی فعالیتهای پشتیبانی را با هم ‌‌‌‌هماهنگ ساخته و بهینه می‌نماید.

بدیهی‌است كه با این مدیریت فعالیت‌های پشتیبانی می بایست به هماهنگی و یكپارچگی با سایرفعالیتها اعم از مهندسی , ساخت , مالی و فناوری اطلاعات دست یابند.

اهداف پیدایش واحد پشتیبانی در شرکت توسعه سازه های دریای تسدید عبارت است از:

• خرید بخشی از اقلام مورد نیاز پروژه ها که از منابع داخلی کشور.
• تأمین مایحتاج اداری دفتر مرکزی.
• تهیه اقلام مورد نیاز جهت امور رفاهی کارکنان.
• تهیه بلیط هواپیما و قطار جهت مأموریت واحدها.
• حفاظت فیزیکی از اموال و دارائی های شرکت.
• هماهنگی امور خدماتی و پذیرایی.

شما اینجا هستید: خانه واحدهای دفتر مرکزی پشتیبانی