• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

امور حقوقی و قراردادها


امور حقوقی و قراردادهاواحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت در اواخر پائیز سال ۱۳۸۷ فعالیت مستقل خود را آغاز کرد. وظیفه اصلی این واحد، مراقبت و به  حداکثر رساندن منافع شرکت تسدید در قراردادهایی است که برای انجام پروژه های به عهده خود، منعقد می کند. برای تحقق این هدف، از بدو فعالیت نسبت به تدوین و جاری ساختن فرآیند تهیه قراردادها اقدام گردید.

فرآیند مذکور به ترتیبی تدوین گردیده که با لحاظ کردن تأثیر عوامل دخیل در نهایی شدن یک قرارداد شامل مدیران عامل، امور قراردادها و پروژه و در موارد خاص نماینده سهامداران، بتوان مرتباً چگونگی و میزان پیشرفت حاصله از قراردادها را تشخیص داده، اقدامات یا پیگیری های لازم را به عمل آورده و یا شرایط هر قرارداد را در جداول گزارشدهی منعکس نمود.

همچنین، با کمک همکاران واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مالی و منابع انسانی، سیستمی با نام آرشیو دایر گردیده که علاوه بر فراهم آوردن امکان دسترسی مکانیزه به قراردادها و الحاقیه ها، امکان اطلاع رسانی سریع و جامع به مدارک مذکور را برای واحدهای مرتبط با هر پروژه نظیر مالی، تیم پروژه و حسابرس، فراهم می سازد. با این کار، ضمن تسهیم مناسب اطلاعات در شرکت، تعاملات با پیمانکاران، مشاورین و فروشندگان ضابطه مند شده و از تاخیرات نا به جا نیز اجتناب به عمل می آید.

در موارد حقوقی مرتبط با قراردادها، و نیز موارد حقوقی – قضایی که در مسیر تأمین نیازهای شرکت و همچنین اجرای پروژه ها، روی می دهد و لازم است با حفظ مصالح و منافع شرکت، حل و فصل گردد، این واحد از خدمات یکی از موسسات حقوقی، که از خدمات حقوقدانان و وکلای پایه یک در زمینه های مختلف و متنوع بهره می برد، استفاده می کند.در همین راستا، این واحد، به عنوان تسهیل کننده رابطه فیمابین ایشان و شرکت عمل می نماید.

شما اینجا هستید: خانه واحدهای دفتر مرکزی امور حقوقی و قراردادها