• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

پروژه نمکزدایی لب سفید دزفول

هدف : مهندسي، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی نمکزدایی 30.000 بشکه در روز.

كارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب.شـروع : 15/10/1386.

محل اجرا : 50 کیلومتری شمال شرقی شهرستان دزفول.

شرح پروژه : واحد بهره برداري لب سفيد تقريباً در 50 كيلومتري شهر دزفول واقع شده است. در اين واحد نفت شش حلقه چاه ميدان نفتي لب سفيد فرآورش مي گردد.با توجه به افزايش تعداد چاه هاي نمكي با گذشت زمان، به منظور تثبيت دبي توليد كارخانه و جلوگيري از حفر چاه هاي جديد احداث يك واحد نمكزدايي به ظرفيت 30 هزار بشكه در روز در مجاورت واحد بهره برداري موجود به طوريكه قادر به فرآورش نفت نمكي ميادين لب سفيد در حد مجاز كنترل كيفيت شركت مناطق نفتخيز جنوب باشد، مد نظر مي باشد.این واحد نمکزدایی شامل تجهیزات فرآیندی اصلی شامل نمک گیر برقی، کوره های گرمایش نفت، مبدلهای حرارتی نفت و آب و پمپهای انتقال و سایر تجهیزات فرایندی مثلDegassing tank, Off-Spec tank سیستم تصفیه آب شامل Skimmer Tank ،جداکننده های ثقلی، هیدروسیکلون و سیستم تزریق پساب به چاههای نفت می باشد.همچنین سیستم های جانبی یک واحد نمکزدایی شامل بسته سیستم های تخلیه، سیستم تامین گاز سوخت مصرفی واحدها، سیستم تامین هوای ابزار دقیق، سیستم تامین آب مصرفی و آب رقیق کننده و آب آتش نشاني، سيستم برق رساني، سيستم هاي تزريق مواد شيميايي، ساختمانهاي مختلف اداري و صنعتي می باشند.در این پروژه همچون سایر پروژه های نمکزدایی باید میزان آب همراه نفت خام ورودی از میزان حدود 10% ورودی به میزان کمتر از 0.15 % در خروجی کاهش یابد. همچنین میزان نمک همراه در جریان خروجی از سیستم نمکزدایی می بایست به کمتر از 29 گرم بر متر مکعب کاهش یابد.

شما اینجا هستید: پروژه ها در حال اجرا پروژه نمکزدایی لب سفید دزفول